slide 1

Witamy na stronie GOPSu w Siennicy

Drukuj

GOPS zatrudni psychologa

Administrator włącz .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy zatrudni psychologa do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa oraz co najmniej półroczny staż w jednej z instytucji, wskazanych w §3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( szpital psychiatryczny, jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówka terapii lub placówka oświatowa, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy, zakład rehabilitacji lub inna niż wymienione w pkt 1-5, jednostka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Szczegółowych informacji udziela Monika Wilk - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy tel. 25 757 22 64, w godzinach pracy ośrodka.

Drukuj

Wprowadzenie drugiego stopnia BRAVO

Administrator włącz .

Urząd Gminy w Siennicy informuje, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 r. od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz. 0:00 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) będzie on obowiązywał do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59.

Wprowadzenie drugiego stopnia BRAVO następuje w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Jego wprowadzenie ma charakter ostrzeżenia. W czasie całego okresu obowiązywania drugiego stopnia alarmowego organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wykonują swoje zadania statutowe normalnie na niezmienionym bieżącym poziomie.

Mając na względzie powyższe należy zwracać szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju zdarzenia w naszym otoczeniu. Należy również zwracać uwagę na wszystkie podejrzanie zachowujące się osoby czy grupy osób, pojazdy pozostawione w miejscach do tego nie przeznaczonych czy też pozostawione bez opieki przedmioty.

Drukuj

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa

Administrator włącz .

posilek 2022senior 2022

Drukuj

Opieka wytchnieniowa dofinansowanie

Administrator włącz .

opieka wytch dof

Drukuj

Dodatek osłonowy

Administrator włącz .

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Siennica składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy:

  • tradycyjnie (papierowo) od stycznia 2022r. do 31października 2022r.
  • elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od stycznia 2022r. do 31 października 2022r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.