slide 1

Witamy na stronie GOPSu w Siennicy

Drukuj

GOPS zatrudni na stanowisko pracy PRACOWNIK SOCJALNY

Administrator włącz .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy zatrudni na stanowisko pracy PRACOWNIK SOCJALNY – UMOWA NA ZASTĘPSTWO w wymiarze pełnego etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy przy ul. Latowickiej 9.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy, ul. Latowicka 9, w godzinach pracy ośrodka lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka 9 05-332 Siennica.
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 21 czerwca 2022 r. do godziny 16.00.

O wynikach wyboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 757 22 64, w godzinach pracy ośrodka.
Szczegóły w ofercie.

ikonapdfOferta

Drukuj

GOPS zatrudni psychologa

Administrator włącz .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy zatrudni psychologa do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa oraz co najmniej półroczny staż w jednej z instytucji, wskazanych w §3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( szpital psychiatryczny, jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówka terapii lub placówka oświatowa, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy, zakład rehabilitacji lub inna niż wymienione w pkt 1-5, jednostka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Szczegółowych informacji udziela Monika Wilk - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy tel. 25 757 22 64, w godzinach pracy ośrodka.

Drukuj

Wprowadzenie drugiego stopnia BRAVO

Administrator włącz .

Urząd Gminy w Siennicy informuje, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 r. od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz. 0:00 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) będzie on obowiązywał do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59.

Wprowadzenie drugiego stopnia BRAVO następuje w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Jego wprowadzenie ma charakter ostrzeżenia. W czasie całego okresu obowiązywania drugiego stopnia alarmowego organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wykonują swoje zadania statutowe normalnie na niezmienionym bieżącym poziomie.

Mając na względzie powyższe należy zwracać szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju zdarzenia w naszym otoczeniu. Należy również zwracać uwagę na wszystkie podejrzanie zachowujące się osoby czy grupy osób, pojazdy pozostawione w miejscach do tego nie przeznaczonych czy też pozostawione bez opieki przedmioty.

Drukuj

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa

Administrator włącz .

posilek 2022senior 2022

Drukuj

Opieka wytchnieniowa dofinansowanie

Administrator włącz .

opieka wytch dof