slide 1

Witamy na stronie GOPSu w Siennicy

Drukuj

INFORMACJA DLA OSÓB WYMAGAJACYCH WSPARCIA

Administrator włącz .

Działając z polecenia Wojewody Mazowieckiego, w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym informuję, że pod numerami telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy  25 757 22 64 (w godzinach pracy ośrodka)  oraz  507 043 944  (również poza ustalonymi godzinami pracy ośrodka) można zgłaszać potrzeby szczególnie w zakresie organizacji zakupów produktów żywnościowych, leków czy też wsparcia psychologicznego. Można również przekazywać informacje odnośnie osób samotnych, które takiego wsparcia potrzebują. Jednocześnie zwracam się z prośbą do członków rodzin osób starszych, chorych i niepełnosprawnych o zwrócenie szczególnej uwagi na bliskich i w miarę możliwości udzielenie im niezbędnego  wsparcia.


                                                                         Monika Wilk
                                                                         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                         w Siennicy

Drukuj

Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+

Administrator włącz .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 0,25 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy ul.Latowicka 9.

Stanowisko pracy: Kierownik Klubu Senior+ utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

ikonapdfZobacz szczegóły ogłoszenia

Drukuj

Prelekcja otwarta

Administrator włącz .

W związku z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną, 10 stycznia 2020 r. (piątek) godz.11.00 odbędzie się PRELEKCJA OTWARTA na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Prowadzenie: Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
Miejsce: Klub Senior+ w Siennicy ul.Mińska 38

Z uwagi na otwarty charakter prelekcji, zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane – nie tylko uczestników Klubu.

Drukuj

Co to jest smog i jak z nim walczyć?

Administrator włącz .

smog 2019

Drukuj

II Dzień Otwarty w Klubie Senior+

Administrator włącz .

26 sierpnia 2019 r., przy ul.Mińskiej 38, miał miejsce II Dzień Otwarty w Klubie Senior+ w Siennicy. Podczas powitania, Monika Wilk – Kierownik GOPS w Siennicy, podkreśliła, że celem spotkania – poza promocją Klubu – jest przede wszystkim propagowanie aktywnego stylu życia, wychodzące naprzeciw problemom trzeciego wieku oraz integracja  społeczności klubowej ze środowiskiem lokalnym. Rangę wydarzenia, podniosła obecność Wójta Gminy Siennica –Stanisława Duszczyka.