slide 1

Witamy na stronie GOPSu w Siennicy

Drukuj

Pomoc społeczna – zmiana kryteriów uprawniających do otrzymania wsparcia

Administrator włącz .

Od 1 października 2015 r. zwiększeniu ulegają kwoty uprawniające do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej.
Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wzrasta do kwoty 634,00 zł , natomiast kryterium dla osoby w rodzinie, do kwoty 514,00 zł.
Zmianie uległa również wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego – wzrost do kwoty 288 zł miesięcznie.
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 604,00 zł miesięcznie.

Drukuj

Wysokość dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014r

Administrator włącz .

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z 23 września 2011r., dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2010r. wyniósł 2278 zł rocznie tj. 189,83 zł miesięcznie.
Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 23 września 2015r. przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. wyniósł 2506 zł rocznie, tj. 208,83 zł miesięcznie.
 
Drukuj

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

Administrator włącz .

Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016  można składać już od dnia 1 sierpnia 2015r.  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 31 października 2015 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 października 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 30 listopada 2015 r.

Drukuj

Świadczenie rodzinne - kryteria dochodowe

Administrator włącz .

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.  kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
- 674,00 zł na osobę w rodzinie lub,
- 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
- 89,00 zł na dziecko do 5 lat,
- 118,00 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 129,00 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Drukuj

Porady i konsultacje

Administrator włącz .

Od 17 października 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy  będzie przyjmował psycholog.
Z konsultacji można skorzystać w każdy piątek w godz. 9 –11.
Osoby potrzebujące specjalistycznej porady lub wsparcia psychologicznego zachęcamy do kontaktu z Panią psycholog -
osobiście w siedzibie GOPS-u przy ul.Latowickiej 9 lub telefonicznie pod numerem 25 757-22-64