Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gops/domains/gopssiennica.kylos.pl/public_html/modules/mod_slitslider/mod_slitslider.php on line 16
slide 1

Witamy na stronie GOPSu w Siennicy

Drukuj

Program „Dobry Start”

Administrator włącz .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy, informuje, że począwszy od 1 lipca 2018r., w tutejszym ośrodku rozpocznie się realizacja Programu „Dobry Start”.
Od 1 lipca 2018 r. wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł można składać drogą elektroniczną.
Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018r.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu, gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września b.r.

Ważna informacja:
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”).

Ponadto informujemy, że od 1 lipca 2018 r., drogą elektroniczną można składać także wnioski o przyznanie pozostałych świadczeń wspierających funkcjonowanie rodziny:
- świadczenia rodzinne;
- świadczenia wychowawcze;
- fundusz alimentacyjny.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, co znacznie ułatwi realizację zarówno Programu „Dobry Start” jak i pozostałych świadczeń.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 25 757 22 64, w godzinach pracy ośrodka oraz zapoznając się z załączona ulotką.

ikonapdf Ulotka informacyjna

dobry start

Drukuj

Finasowanie dożywiania dzieci w szkołach

Administrator włącz .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy, informuje, że począwszy od 1 sierpnia b.r., rozpoczyna się nabór wniosków  o przyznanie pomocy w postaci finansowania dożywiania dzieci w szkołach. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia, powinny złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi uzyskane dochody netto za poprzedni miesiąc. Złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów w sierpniu, w przypadku spełnienia wymogów formalnych, umożliwi finansowanie obiadów już od momentu uruchomienia dożywiania w poszczególnych szkołach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 757 22 64, w godzinach pracy ośrodka:
poniedziałek 8-17
wtorek – czwartek 8-16
piątek (dzień wewnętrzny) 8-15.

Drukuj

KARTA DUŻEJ RODZINY

Administrator włącz .

Od lipca 2015 r. realizacją Karty Dużej Rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wnioski o przyznanie karty można pobierać w siedzibie ośrodka oraz na stronach internetowych: www.gopssiennica.pl, www.ugsiennica.pl oraz www.rodzina.gov.pl.  Na powyższych stronach można również znaleźć informację o uprawnieniach jakie przysługują posiadaczowi karty.

Drukuj

Pomoc społeczna – zmiana kryteriów uprawniających do otrzymania wsparcia

Administrator włącz .

Od 1 października 2015 r. zwiększeniu ulegają kwoty uprawniające do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej.
Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wzrasta do kwoty 634,00 zł , natomiast kryterium dla osoby w rodzinie, do kwoty 514,00 zł.
Zmianie uległa również wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego – wzrost do kwoty 288 zł miesięcznie.
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 604,00 zł miesięcznie.

Drukuj

Wysokość dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014r

Administrator włącz .

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z 23 września 2011r., dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2010r. wyniósł 2278 zł rocznie tj. 189,83 zł miesięcznie.
Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 23 września 2015r. przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. wyniósł 2506 zł rocznie, tj. 208,83 zł miesięcznie.