Drukuj

Zmiana zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”)

Monika Wilk włącz .

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 50, poz. 301) zmieniły się zasady wypłacania dodatku do  zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – tzw. „becikowego”.
Przedmiotowa nowelizacja zawiesza do dnia 31 grudnia 2011 r. obowiązek pozostawania matki dziecka  pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Zgodnie z nowelizacją, do 31 grudnia 2011r., aby uzyskać prawo do wymienionych świadczeń, wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie  lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające  co najmniej jedno badania w okresie ciąży, przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. Obecnie wzór takiego zaświadczenia nie jest określony przepisami prawa, w związku z tym wybór formy dokumentu pozostawia się wystawiającemu.

Przepis obowiązuje od 31 marca 2010r.