Drukuj

Akty Prawne

Administrator włącz .

 

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz.992 z późn. zm. obowiązuje od 1.01.2012r.) ikonapdf [ Pobierz ]
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005r. Nr 105, poz.881 z późn.zm.) ikonapdf [ Pobierz ]
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2009r. Nr 129, poz.1058) ikonapdf [ Pobierz ]
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz.U. z 2009r. Nr 163, poz.1305) ikonapdf [ Pobierz ]
  5. Ustawa z dnia 5 marca 2010r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 50, poz.301) ikonapdf [ Pobierz ]

 

Zródło: INFOR.pl