Świadczenia rodzinne

Drukuj

Dodatek osłonowy

Administrator włącz .

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Siennica składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy:

  • tradycyjnie (papierowo) od stycznia 2022r. do 31października 2022r.
  • elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od stycznia 2022r. do 31 października 2022r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Drukuj

Dobry Start od ZUS

Administrator włącz .

dobry start 21

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Drukuj

Świadczenia 500+ i Dobry start po 1 lipca 2019r

Administrator włącz .

Od 1 lipca 2019 r. programem "Rodzina 500+" objęte zostaną wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia bez względu na wysokość dochodu rodziny.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (tj. przez bankowość elektroniczną, portal Empatia lub portal PUE ZUS) a od 1 sierpnia 2019 r.  w wersji papierowej w GOPS w Siennicy, listownie pocztą na adres: GOPS w Siennicy, ul. Latowicka 9, 05-332 Siennica oraz elektronicznie.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na 1 dziecko rodzic dziecka, który nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., to zapewnia mu wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od lipca. Wnioski złożone po 30 września 2019 r. zapewniają wypłatę świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku świadczeniobiorców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 30 września 2019 r. składają również od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek wspólny na wszystkie dzieci (również na to pierwsze dziecko), nie ma konieczności składania odrębnych wniosków na uprawnione dzieci.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego wnioskodawca otrzyma na adres mailowy wskazany we wniosku. W przypadku braku tego adresu wnioskodawca taką informację będzie mógł odebrać na miejscu w GOPS w Siennicy.Natomiast nie odebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

W przypadku urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka po 30 czerwca 2019 r. wnioskodawca będzie miał 3 miesiące licząc odpowiednio od dnia urodzenia się dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego aby móc otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia urodzenia się dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka.

Terminy wypłat :

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych od dnia 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Terminy składania wniosków na Dobry start, są takie same jak na świadczenia wychowawcze czyli od 1 lipca 2019r. w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019r. w wersji papierowej.

W przypadku świadczenia na Dobry start, wnioski złożone po 30 listopada 2019r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w wersji elektronicznej od 1 lipca 2019r., a od 1 sierpnia 2019r. w wersji papierowej.

Pobierz dokumenty w wersji papierowej

ikonapdfWniosek do ustalenia prawa do świaczenie Dobry start 2019

ikonapdfZałącznik do wniosku Dobry start

ikonapdfWniosek do ustalenia prawa do świaczenie wychowawczego 2019

ikonapdfZałącznik do wniosku o świadczenia wychowawcze

Drukuj

Realizacja programu ,,Rodzina 500 plus”

Administrator włącz .

Uprzejmie informujemy, iż realizacją programu „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców Gminy Siennica będzie zajmować się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy. Wnioski o świadczenie wychowawcze są już dostępne w siedzibie ośrodka i będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie będzie przysługiwać:

Drukuj

KARTA DUŻEJ RODZINY

Administrator włącz .

Od lipca 2015 r. realizacją Karty Dużej Rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wnioski o przyznanie karty można pobierać w siedzibie ośrodka oraz na stronach internetowych: www.gopssiennica.pl, www.ugsiennica.pl oraz www.rodzina.gov.pl.  Na powyższych stronach można również znaleźć informację o uprawnieniach jakie przysługują posiadaczowi karty.