Drukuj

Świadczenie rodzinne - kryteria dochodowe

Administrator włącz .

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.  kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
- 674,00 zł na osobę w rodzinie lub,
- 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
- 89,00 zł na dziecko do 5 lat,
- 118,00 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 129,00 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Od 1 listopada 2015 r. wzrośnie także wysokość następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka w wysokości 185,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
 2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
  a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
 4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
  a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
   

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość:

 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1.000,00 zł,
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł,
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka – 1.000,00 zł
 • zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł,
 • zasiłek dla opiekuna – 520,00 zł,