Drukuj

Wysokość dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008r

Monika Wilk włącz .

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z 23 września 2009r., dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2008r. wyniósł 2 056,00 zł rocznie tj. 171,33 zł miesięcznie. ikonapdf [ Pobierz ]