Drukuj

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata

Monika Wilk włącz .

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w Urzędzie Gminy lub Miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania: w gminie Siennica realizacja świadczeń rodzinnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Prawo do zasiłku rodzinnego i do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy, który rozpoczął się w dniu 1 września 2008 r. został przedłużony do dnia 31 października 2009 r.