Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gops/domains/gopssiennica.kylos.pl/public_html/modules/mod_slitslider/mod_slitslider.php on line 16
slide 1

Witamy na stronie GOPSu w Siennicy

Drukuj

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Administrator włącz .

Gmina Siennica po raz pierwszy przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Siennica otrzymaliśmy środki na realizację Zadania w wysokości 68 123,00 zł, które pozwolą objąć pomocą w formie usług asystenta: 3 osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, 1 osobę z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (niepełnosprawność sprzężona) oraz 1 dziecko w wieku do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji . Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej w pięciu środowiskach świadczona będzie łącznie w wymiarze 1320 godzin. Usługa realizowana będzie przez okres trwania Programu tj. do 31.12.2024 r.

Za realizację usługi asystencji osobistej uczestnicy nie ponoszą odpłatności.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w Gminie Siennica jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, które zamieszczone zostały na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

oraz do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siennicy (tel. 25 757-22-64).

Drukuj

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Administrator włącz .

Zadanie pn."Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego w formie dotacji celowej.

Wartość dofinansowania: 69 485,46 zł

Wratość całkowita: 69 485,46 zł

Bez tytułu

Drukuj

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024

Administrator włącz .

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Siennica do Programu „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2024 r., ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy ogłasza wstępny nabór uczestników.

Głównym celem programu jest wsparcie rodziców lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Z opinii uzyskanych podczas realizacji programu w roku bieżącym, wynika, że jego kontynuacja jest oczekiwana przez środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siennicy pod numerem telefonu 25 757 22 64, w godzinach pracy Ośrodka, w terminie do 10 listopada 2023 roku.

Drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - film animowany

Administrator włącz .

Przypominamy, że na terenie powiatu mińskiego działają punkty nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, gdzie osoby potrzebujące mogą skorzystać z DARMOWEJ porady prawnej lub obywatelskiej, a także umówić się na darmową mediację.

Zapisy na wizyty prowadzone są pod numerem telefonu 25/756-40-77, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub internetowo, przez stronę np.ms.gov.pl, a jedynym warunkiem skorzystania z porad, jest złożenie na początku wizyty w punkcie krótkiego oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów porad.

Z jakiej pomocy można skorzystać, zarysowuje w swoim filmie Fundacja Inter Vivos, która w 2023 r. prowadzi część punktów oraz zadania z edukacji prawnej w powiecie mińskim.

Kliknij, aby obejrzeć film

Drukuj

Pomoc żywnościowa - Podprogram 2021

Administrator włącz .

Informujemy osoby potrzebujące o możliwości uzyskania skierowania w celu otrzymania pomocy Żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

 • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania są wydawane przez GOPS – osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do ośrodka.

Produkty żywnościowe będą wydawane przez Caritas Parafii Św. Stanisława B.M. w Siennicy – o terminie i miejscu zainteresowani zostaną poinformowani.