slide 1

Witamy na stronie GOPSu w Siennicy

Drukuj

Co to jest smog i jak z nim walczyć?

Administrator włącz .

smog 2019

Drukuj

II Dzień Otwarty w Klubie Senior+

Administrator włącz .

26 sierpnia 2019 r., przy ul.Mińskiej 38, miał miejsce II Dzień Otwarty w Klubie Senior+ w Siennicy. Podczas powitania, Monika Wilk – Kierownik GOPS w Siennicy, podkreśliła, że celem spotkania – poza promocją Klubu – jest przede wszystkim propagowanie aktywnego stylu życia, wychodzące naprzeciw problemom trzeciego wieku oraz integracja  społeczności klubowej ze środowiskiem lokalnym. Rangę wydarzenia, podniosła obecność Wójta Gminy Siennica –Stanisława Duszczyka.

Drukuj

Zaproszenie na drugi dzień otwarty do Klubu Seniora+

Administrator włącz .

Wójt Gminy Siennica wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, serdecznie zapraszają seniorów, na drugi dzień otwarty w Klubie Senior+ w Siennicy przy ul. Mińskiej 38 (teren Zespołu Szkół) który odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 10-15.

W programie, m.in.
•    występ wokalny uczestniczek klubu;
•    prelekcja połączona z zajęciami warsztatowymi, na temat: „Jak samodzielnie wykonać naturalne kosmetyki ?” ;
•    prezentacja multimedialna, obrazująca dotychczasową działalność klubu;
•    turniej sportowy z nagrodami;
•    poczęstunek.

W trakcie spotkania będzie możliwość zwiedzenia pomieszczeń  klubu, zapoznania się z zasadami uczestnictwa w klubie i ofertą zajęć oraz złożenia deklaracji uczestnictwa w klubie, przez zainteresowane osoby.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka 9 lub pod numerem telefonu 25 757 22 64 w godzinach pracy ośrodka.

seniorplus  Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

 

Drukuj

Świadczenia 500+ i Dobry start po 1 lipca 2019r

Administrator włącz .

Od 1 lipca 2019 r. programem "Rodzina 500+" objęte zostaną wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia bez względu na wysokość dochodu rodziny.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (tj. przez bankowość elektroniczną, portal Empatia lub portal PUE ZUS) a od 1 sierpnia 2019 r.  w wersji papierowej w GOPS w Siennicy, listownie pocztą na adres: GOPS w Siennicy, ul. Latowicka 9, 05-332 Siennica oraz elektronicznie.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na 1 dziecko rodzic dziecka, który nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., to zapewnia mu wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od lipca. Wnioski złożone po 30 września 2019 r. zapewniają wypłatę świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku świadczeniobiorców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 30 września 2019 r. składają również od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek wspólny na wszystkie dzieci (również na to pierwsze dziecko), nie ma konieczności składania odrębnych wniosków na uprawnione dzieci.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego wnioskodawca otrzyma na adres mailowy wskazany we wniosku. W przypadku braku tego adresu wnioskodawca taką informację będzie mógł odebrać na miejscu w GOPS w Siennicy.Natomiast nie odebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

W przypadku urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka po 30 czerwca 2019 r. wnioskodawca będzie miał 3 miesiące licząc odpowiednio od dnia urodzenia się dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego aby móc otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia urodzenia się dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka.

Terminy wypłat :

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych od dnia 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Terminy składania wniosków na Dobry start, są takie same jak na świadczenia wychowawcze czyli od 1 lipca 2019r. w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019r. w wersji papierowej.

W przypadku świadczenia na Dobry start, wnioski złożone po 30 listopada 2019r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w wersji elektronicznej od 1 lipca 2019r., a od 1 sierpnia 2019r. w wersji papierowej.

Pobierz dokumenty w wersji papierowej

ikonapdfWniosek do ustalenia prawa do świaczenie Dobry start 2019

ikonapdfZałącznik do wniosku Dobry start

ikonapdfWniosek do ustalenia prawa do świaczenie wychowawczego 2019

ikonapdfZałącznik do wniosku o świadczenia wychowawcze

Drukuj

Spotkanie z Wójtem w Klubie Senior+

Administrator włącz .

21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Klubie „Senior+ „ w Siennicy, odbędzie się spotkanie z Panem Stanisławem Duszczykiem – Wójtem Gminy Siennica. Tematem spotkania będzie bieżąca działalność Klubu „Senior+” w Siennicy. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkie osoby zainteresowane działalnością Klubu.